Bekendmaking Bekendmaking verkeersmaatregel Ulrum (30km/u zone)

Burgemeester en wethouders van de gemeente De Marne hebben de volgende verkeersmaatregel vastgesteld:
- Het instellen van een 30km/u zone voor de Elensterweg vanaf huisnummer 9 richting de Noorderstraat en de Noorderstraat tot de aansluiting met de Schapenweg, 9971 te Ulrum (model A0130zb/ze van bijlage I van het Reglement Verkeerstekens en Verkeersregels 1990).
- Het verwijderen van de borden met modelnummer A0130zb/ze aan de Stationsweg, Leerweg (2x), Louten, Nieuwstraat, H. Scholtestraat en Marktstraat, 9971 te Ulrum in verband met nieuwe zone- grenzen waarbinnen deze straten vallen.

Heeft u vragen over bovengenoemde verkeersmaatregel dan kunt u contact opnemen met Beheer (tel.: 0595-575500). Bij de receptie van het gemeentehuis in Leens ligt het verkeersbesluit voor iedereen ter inzage.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag volgend op de dag van deze bekendmaking op grond van de Algemene wet bestuursrecht tegen de verkeersmaatregel een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van de gemeente De Marne.

 

 • Soort bekendmaking:verkeersbesluit
 • Publicatiedatum:28 mei 2015
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 9971 Ulrum
   
   
Kaart met een markering op  9971 Ulrum Nederland
Terug naar boven