Bekendmaking Bekendmaking verkeersmaatregel Tammingastraat 63 Hornhuizen

Burgemeester en wethouders van de gemeente De Marne hebben de volgende verkeersmaatregel vastgesteld:

- Het aanwijzen van een gehandicaptenparkeerplaats gereserveerd voor een voertuig bij Tammingastraat 63, 9978 PB te Hornhuizen. Dit door het plaatsen van een verkeersbord (model E6 bijlage I van het Reglement Verkeerstekens en Verkeersregels 1990) met daaronder gemonteerd een onderbord met het kenteken van het voertuig van rechthebbende en bijbehorende markering.

Heeft u vragen over bovengenoemde verkeersmaatregel dan kunt u contact opnemen met de afdeling Realisatie en Beheer tel (0595)575500. Bij de receptie van het gemeentehuis in Leens ligt het verkeersbesluit voor iedereen ter inzage.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag volgend op de dag van deze bekendmaking op grond van de Algemene wet bestuursrecht tegen de verkeersmaatregel een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van de gemeente De Marne.

 • Soort bekendmaking:aanlegvergunning
 • Publicatiedatum:3 mei 2012
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 63 9978PB Hornhuizen
   
   
Kaart met een markering op 63 9978PB Hornhuizen Nederland
Terug naar boven