Bekendmaking Bekendmaking verkeersmaatregel parkeerverbodszone deel Niesternweg Schouwerzijl

Burgemeester en wethouders van de gemeente De Marne hebben de volgende verkeersmaatregel vastgesteld:
- Het instellen van een parkeerverbodszone voor een deel van de Niesternweg, 9962 TC te Schouwerzijl (model E1 zone van bijlage I van het Reglement Verkeerstekend en Verkeersregels 1990).

Heeft u vragen over bovengenoemde verkeersmaatregel dan kunt u contact opnemen met taakveld Infra (tel.: 0595-575500). Bij de receptie van het gemeentehuis in Leens ligt het verkeersbesluit voor iedereen ter inzage.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag volgend op de dag van deze bekendmaking op grond van de Algemene wet bestuursrecht tegen de verkeersmaatregel een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van de gemeente De Marne.

 • Soort bekendmaking:verkeersbesluit
 • Publicatiedatum:10 september 2015
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Niesternweg 9962TC Schouwerzijl
   
   
Kaart met een markering op Niesternweg 9962TC Schouwerzijl Nederland
Terug naar boven