Bekendmaking Bekendmaking verkeersmaatregel Mattenesserlaan 77 Eenrum

Burgemeester en wethouders van de gemeente De Marne hebben de volgende verkeersmaatregel vastgesteld:
- Het aanwijzen van een gehandicaptenparkeerplaats gereserveerd voor een voertuig bij     Mattenesserlaan 77 , 9967 PK te Eenrum.

De plaats wordt aangegeven door een verkeersbord (model E6 bijlage I van het Reglement Verkeerstekens en Verkeersregels 1990) met daaronder gemonteerd een onderbord met het kenteken van het voertuig van rechthebbende en bijbehorende markering.

Heeft u vragen over bovengenoemde verkeersmaatregel  dan kunt u contact opnemen met de afdeling Realisatie en Beheer (tel.: 0595-575500).
Bij de receptie van het gemeentehuis in Leens ligt het verkeersbesluit voor iedereen ter inzage.
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag volgend op de dag van deze bekendmaking op grond van de Algemene wet bestuursrecht tegen de verkeersmaatregel een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van de gemeente De Marne.

 • Soort bekendmaking:verkeersbesluit
 • Publicatiedatum:4 oktober 2012
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 77 9967PK
   
   
Kaart met een markering op 77 9967PK Nederland
Terug naar boven