Bekendmaking Bekendmaking verkeersmaatregel i.v.m. werkzaamheden Eenrum Havenstraat en Molenstraat

Burgemeester en wethouders van de gemeente De Marne hebben de volgende verkeersmaatregel vastgesteld:

 1. Het  instellen een omleidingsroute vanaf de N361 en N363 richting Pieterburen en Westernieland conform de bijlage en door het plaatsen van omleidingsborden die voldoen aan de eisen uit het RVV 1990.
 2. Het instellen van een tweezijdig parkeerverbod voor de Zuiderstraat, Hoofdstraat (vanaf Oudeweg tot Ossengang) en Oudeweg (9967) te Eenrum door middel van het plaatsen van bebording E01 conform de eisen gesteld in het RVV 1990;
 3. Het instellen van een eenzijdig parkeerverbod voor de Oosterstraat (9967) te Eenrum door middel van het plaatsen van bebording E01 conform de eisen gesteld in het RVV 1990;
 4. Het instellen van eenrichtingsverkeer voor de Oosterstraat, Zuiderstraat, Hoofdstraat (van Oudeweg tot Ossengang) en Oudeweg (9967) te Eenrum door middel van het plaatsen van bebording C02 conform de eisen gesteld in de eisen van het RVV 1990;
 5. De bovengenoemde verkeersmaatregel in stand houden vanaf 18 augustus 2014 voor vier maanden of zoveel langer of korter dan de werkzaamheden plaatsvinden.

Heeft u vragen over bovengenoemde verkeersmaatregel dan kunt u contact opnemen met de afdeling Realisatie en Beheer (tel.: 0595-575500). Bij de receptie van het gemeentehuis in Leens ligt het verkeersbesluit voor iedereen ter inzage.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag volgend op de dag van deze bekendmaking op grond van de Algemene wet bestuursrecht tegen de verkeersmaatregel een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van de gemeente De Marne.

 • Soort bekendmaking:verkeersbesluit
 • Publicatiedatum:24 juli 2014
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 9967 Eenrum
   
   
Kaart met een markering op  9967 Eenrum Nederland
Terug naar boven