Bekendmaking Bekendmaking verkeersmaatregel Electraweg Zuurdijk

Burgemeester en wethouders van de gemeente De Marne hebben de volgende verkeersmaatregel vastgesteld voor de Electraweg te Zuurdijk (9883):
- Het  instellen van 60 km/uur zone door het plaatsen van de borden model A0160zb/ze bij de noord- en zuidzijde.
- Het plaatsen van informatieborden op geschikte plaatsen langs de weg met de tekst "passeerstroken gebruiken".
- Waar noodzakelijk gelet op de wegomstandigheden plaatsen van bord model J37 van de bijlage 1 van het RVV 1990 met onderborden voorzien van de tekst "gevaarlijke wegkanten".
- Het verwijderen van onderborden 'gevaarlijke berm' en 'zachte berm'.
- Het verwijderen van de tijdelijke borden met de snelheid 60 km/u conform model A0160 aan de noord- en zuidzijde.
De maatregelen worden uitgevoerd conform de richtlijnen van het Uitvoeringsbesluit van het BABW / RVV 1990.

Heeft u vragen over bovengenoemde verkeersmaatregel dan kunt u contact opnemen met de afdeling Realisatie en Beheer (tel.: 0595-575500). Bij de receptie van het gemeentehuis in Leens ligt het verkeersbesluit voor iedereen ter inzage.
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag volgend op de dag van deze bekendmaking op grond van de Algemene wet bestuursrecht tegen de verkeersmaatregel een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van de gemeente De Marne.

 

 • Soort bekendmaking:verkeersbesluit
 • Publicatiedatum:16 oktober 2014
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Electraweg 9883 Zuurdijk
   
   
Kaart met een markering op Electraweg 9883 Zuurdijk Nederland
Terug naar boven