Bekendmaking Bekendmaking verkeersmaatregel Burg. Harteveltstraat 23 in Ulrum

Burgemeester en wethouders van de gemeente De Marne hebben de volgende verkeersmaatregel vastgesteld:

- Het aanwijzen van een invalidenparkeerplaats gereserveerd voor een voertuig bij Burg. Harteveltstraat 23, 9971 CL te Ulrum. Dit door het plaatsen van een verkeersbord (model E6 bijlage I van het Reglement Verkeerstekens en Verkeersregels 1990) met daaronder gemonteerd een onderbord met het kenteken 47-LRP-9 en bijbehorende markering.

Heeft u vragen over bovengenoemde verkeersmaatregel dan kunt u contact opnemen met de afdeling Realisatie en Beheer (tel.: 0595-575500). Bij de receptie van het gemeentehuis in Leens ligt het verkeersbesluit voor iedereen ter inzage.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag volgend op de dag van deze bekendmaking op grond van de Algemene wet bestuursrecht tegen de verkeersmaatregel een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van de gemeente De Marne.

 • Soort bekendmaking:verkeersbesluit
 • Publicatiedatum:27 oktober 2011
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 23 9971CL
   
   
Kaart met een markering op 23 9971CL Nederland
Terug naar boven