Bekendmaking Bekendmaking vaststellen subsidieplafonds 2017

Op grond van artikel 4:25 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 4 van de Subsidieverordening gemeente De Marne kunnen burgemeester en wethouders subsidieplafonds vaststellen. Een subsidieplafond is een bepaald bedrag dat voor een bepaald tijdvak (bijv. kalenderjaar) beschikbaar is voor de verstrekking van subsidies op grond van de Subsidieverordening.

In zijn vergadering van 20 december 2016 heeft het college van burgemeester en wethouders de subsidieplafonds voor 2017 vastgesteld voor de volgende onderwerpen: sociaal cultureel werk, muziekonderwijs, Domies Toen, kunst & cultuur, bibliotheekwerk, Stichting Verhildersum, jeugd- en jongerenwerk, dorpshuizen, ouderenactiviteiten, slachtofferhulp / Rode Kruis / Marnecolonne / EHBO / hartreanimatie,  peuterspeelzaalwerk, GIDS, zwembad en exploitatie van molens.

 • Soort bekendmaking:verordeningen en reglementen
 • Publicatiedatum:22 december 2016
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Gemeente: De Marne
   
   
Kaart met een markering op Gemeente De Marne
Terug naar boven