Bekendmaking Bekendmaking vaststellen subsidieplafonds 2016

Op grond van artikel 4:25 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 4 van de Subsidieverordening gemeente De Marne kunnen burgemeester en wethouders subsidieplafonds vaststellen. Een subsidieplafond is een bepaald bedrag dat voor een bepaald tijdvak (bijv. kalenderjaar) beschikbaar is voor de verstrekking van subsidies op grond van de Subsidieverordening.
In hun vergadering van 24 november 2015 hebben burgemeester en wethouders de subsidieplafonds voor 2016 vastgesteld voor de volgende onderwerpen: sociaal cultureel werk, muziekonderwijs, Domies Toen, kunst & cultuur, bibliotheekwerk, Stichting Verhildersum, jeugd- en jongerenwerk, dorpshuizen, ouderenactiviteiten, volksgezondheid, peuterspeelzaalwerk, 'Noabers' (stimuleringsregeling onderlinge hulp), zwembad en exploitatie van molens.

 • Soort bekendmaking:verordeningen en reglementen
 • Publicatiedatum:26 november 2015
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Gemeente: De Marne
   
   
Kaart met een markering op Gemeente De Marne
Terug naar boven