Bekendmaking Bekendmaking vaststellen subsidieplafonds

Op grond van artikel 4:25 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 4 van de Subsidieverordening gemeente De Marne kunnen burgemeester en wethouders subsidieplafonds vaststellen. Een subsidieplafond is een bepaald bedrag dat voor een bepaald tijdvak (bijv. kalenderjaar) beschikbaar is voor de verstrekking van subsidies op grond van de Subsidieverordening.

In hun vergadering van 20 december 2011 hebben burgemeester en wethouders de subsidieplafonds voor 2012 vastgesteld voor de volgende onderwerpen: sociaal cultureel werk, muziekonderwijs, Domies Toen, kunst en cultuur, bibliotheekwerk, Stichting Verhildersum, jeugd- en jongerenwerk, dorpshuizen, ouderenactiviteiten, volksgezondheid, schoolbegeleiding, exploitatie van molen en onderhoud van monumenten.

Een besluit over de wijze van verdeling hebben burgemeester en wethouders aangehouden en volgt later.

 • Soort bekendmaking:verordeningen en reglementen
 • Publicatiedatum:29 december 2011
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Gemeente: De Marne
   
   
Kaart met een markering op Gemeente De Marne
Terug naar boven