Bekendmaking Bekendmaking vaststellen beleidsregels automatische incasso van de Diftarnota

Het college van burgemeester en wethouders heeft in haar vergadering van 10 mei 2016 de Beleidsregel betreffende automatische incasso van de Diftarnota vastgesteld. In deze beleidsregel worden nadere regels gesteld met betrekking tot de automatische incasso van het variabele deel van de afvalstoffenheffing (de Diftarnota).

De Beleidsregel betreffende automatische incasso van de Diftarnota  treedt in werking op de dag na de dag van bekendmaking en wordt toegepast met ingang van 1 januari 2016. De beleidsregel wordt opgenomen in het register van beleidsregels van de gemeente De Marne. De beleidsregel kan ook worden geraadpleegd en gedownload via www.overheid.nl (lokale regelingen). Op de website van de gemeente www.demarne.nl staat een link naar www.overheid.nl.

 • Soort bekendmaking:verordeningen en reglementen
 • Publicatiedatum:19 mei 2016
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Gemeente: De Marne
   
   
Kaart met een markering op Gemeente De Marne
Terug naar boven