Bekendmaking Bekendmaking vaststellen beleidsregels automatische incasso gemeentelijke belastingen

De gemeenteraad van De Marne heeft in zijn vergadering van 24 september 2013 besloten automatische incasso in te voeren voor de gemeentelijke belastingen.

Het college van burgemeester en wethouders heeft in zijn vergadering van 4 november 2013 de beleidsregel automatische incasso gemeentelijke belastingen vastgesteld. In deze beleidsregel worden nadere regels gesteld over de automatische incasso.

De Beleidsregel automatische incasso gemeentelijke belastingen treedt in werking op de dag na de dag van bekendmaking en wordt toegepast met ingang van 1 januari 2014. De beleidsregel wordt opgenomen in het register van beleidsregels van de gemeente De Marne. De beleidsregel kan ook worden geraadpleegd en gedownload via www.overheid.nl (lokale regelingen). Op de website van de gemeente www.demarne.nl staat een link naar www.overheid.nl.

 

 • Soort bekendmaking:belastingbesluit
 • Publicatiedatum:21 november 2013
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Gemeente: De Marne
   
   
Kaart met een markering op Gemeente De Marne
Terug naar boven