Bekendmaking Bekendmaking Mandaatbesluit Omgevingsdienst Groningen (ODG)

Burgemeester en wethouders hebben in hun vergadering van 22 oktober 2013 het Mandaatbesluit Omgevingsdienst Groningen (ODG) vast­gesteld. Bij dit besluit en de daarbij behorende bijlagen zijn in verband met de overheveling van uitvoerende taken op het terrein van VROM en bijzondere wetten aan de Omgevingsdienst Groningen (gevestigd te Veendam) per 1 november 2013 de bevoegdheden opgedragen aan de (directeur van de) Omgevingsdienst. Per deze datum komen voorheen gemandateerde bevoegdheden te vervallen. Daartoe is het geldende Mandaatstatuut van De Marne aangepast.

Het Mandaatbesluit ODG en het gewijzigde Mandaatstatuut worden opgenomen in het register “Actuele verordeningen gemeente De Marne”, dat permanent kosteloos ter inzage ligt. De beide documenten kunnen veertien dagen na de datum van deze publicatie ook worden geraad­pleegd en gedownload via www.overheid.nl (lokale wet- en regelgeving).

 • Soort bekendmaking:verordeningen en reglementen
 • Publicatiedatum:21 november 2013
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Gemeente: De Marne
   
   
Kaart met een markering op Gemeente De Marne
Terug naar boven