Bekendmaking Bekendmaking Mandaatbesluit aanwijzing toezichthouders brandveiligheid

Burgemeester en wethouders hebben in hun vergadering van 17 december 2013 het mandaatbesluit aanwijzing toezichthouders brandveiligheid vast­gesteld. Bij dit besluit is de bevoegdheid om toezichthouders aan te wijzen gemandateerd aan de Regionaal Commandant Brandweer van de Veiligheidsregio Groningen. Het gaat om toezichthouders belast met het toezicht op de naleving van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), brandbeveiligings­verordening, milieu­wetgeving, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de Woningwet en daarop gebaseerde regelingen. Het besluit tot mandatering treedt in werking op de dag na deze publicatie en werkt terug tot 1 januari 2014. Het geldende Mandaatstatuut De Marne wordt in overeenstemming gebracht met deze wijzigingen.

 • Soort bekendmaking:apv vergunning
 • Publicatiedatum:6 maart 2014
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Gemeente: De Marne
   
   
Kaart met een markering op Gemeente De Marne
Terug naar boven