Bekendmaking Bekendmaking Besluit Wmo

Het college van burgemeester en wethouders heeft in zijn vergadering van 17 december 2013 het Besluit individuele voorzieningen Wet maatschappelijke ondersteuning 2014 (Besluit Wmo 2014) vastgesteld. Dit besluit strekt tot nadere uitvoering van de Verordening Wmo en treedt in werking op 1 januari 2014.

Het Besluit Wmo 2014 wordt opgenomen in het register “Actuele verordeningen gemeente De Marne”, dat permanent kosteloos ter inzage ligt. Het Besluit Wmo 2014 kan na de datum van bekendmaking ook worden geraad­pleegd in en gedownload via www.overheid.nl (lokale wet- en regelgeving).

 • Soort bekendmaking:verordeningen en reglementen
 • Publicatiedatum:19 december 2013
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Gemeente: De Marne
   
   
Kaart met een markering op Gemeente De Marne
Terug naar boven