Bekendmaking Bekendmaking beschikking Wet milieubeheer Heiploeg International B.V. , Panserweg 14 Zoutkamp

Burgemeester en wethouders van De Marne maken bekend dat de beschikking inzake de aanvraag om een revisievergunning zoals bedoeld in art. 8.4 van de Wet milieubeheer is opgesteld. De vergunning is verleend, onder voorschriften ter bescherming van het milieu. De beschikking wijkt af van het ontwerp van de beschikking.

Inzage
De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf 10 april 2015 tot en met 21 mei 2015 ter inzage op het taakveld Ruimte van de gemeente De Marne, R. Ritzemastraat 2 in Leens op werkdagen tussen 09.00 en 12.00. Voor inzage buiten deze uren kan telefonisch een afspraak worden gemaakt met één van de medewerkers van het taakveld Ruimte, telefoon (0595) 421073.

Beroep
Tegen deze beschikking kan beroep ingesteld worden door:
-    belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend over de ontwerp-beschikking;
-    de adviseurs voor zover advies is uitgebracht over de ontwerp-beschikking;
-    belanghebbenden die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht;
-    belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest eerder bedenkingen in te brengen.

Het beroepschrift moet binnen bovenvermelde termijn in tweevoud worden ingediend bij de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Zij die beroep instellen kunnen bij de voorzitter eveneens een verzoek indienen tot het treffen van een voorlopige voorziening.

 • Soort bekendmaking:milieuvergunning
 • Publicatiedatum:9 april 2015
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Gemeente: De Marne
   
   
Kaart met een markering op Gemeente De Marne
Terug naar boven