Bekendmaking Bekendmaking Beleidsregel subsidie voor particuliere woningverbetering gemeente De Marne & vaststelling subsidieplafond en verdeelmaatstaf

Burgemeester en wethouders hebben op 3 juni 2014 de beleidsregel ‘subsidie voor particuliere woningverbetering De Marne’ vastgesteld. Dit beleid is gebaseerd op het projectplan particuliere woningverbetering en heeft tot doel de gewenste transitie op de woningmarkt in de gemeente De Marne te stimuleren.

De beleidsregel ‘subsidie voor particuliere woningverbetering De Marne’ wordt vanaf 16 juni 2014 toegepast. De notitie wordt gepubliceerd op de website van de gemeente www.demarne.nl (menu: direct naar “Beleidsnotities en statistieken”, doorklikken op “ruimtelijke ordening en volkshuisvesting”). De notitie kan   ook worden geraad­pleegd en gedownload via www.overheid.nl (lokale wet- en regelgeving).

  Tegelijk met de beleidsregels zijn het subsidieplafond en de verdeelmaatstaf subsidie particuliere woningverbetering   vastgesteld. Het subsidieplafond bedraagt   € 792.500,= en als verdeelmaatstaf geldt de volgorde van ontvangst van de aanvragen.

 

 • Soort bekendmaking:verordeningen en reglementen
 • Publicatiedatum:12 juni 2014
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Gemeente: De Marne
   
   
Kaart met een markering op Gemeente De Marne
Terug naar boven