Bekendmaking Bekendgemaakte verordeningen tweede halfjaar van 2015

Vanaf 1 januari 2014 worden  gemeentelijke regelingen (verordeningen) niet meer dit huis-aan-huisblad bekendgemaakt maar volgens wettelijke verplichting in een digitaal gemeenteblad.

De digitale gemeentebladen zijn te vinden op de website www.overheid.nl. Klikt  u op de link "Gemeenteblad". Op de pagina waar u dan op komt, kunt u onder "Publicatiegegevens" het jaartal en het nummer invullen die bij de desbetreffende verordening horen.

In het tweede halfjaar van 2015 zijn de volgende verordeningen digitaal bekendgemaakt:

 • Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeenten BMWE 2015 2015-100215
 • Financiële verordening gemeente De Marne 2015 2015-105641
 • Belastingverordening forensenbelasting  2016 2015-128080
 • Belastingverordening reinigingsheffingen 2016 2015-128130
 • Belastingverordening liggelden 2016 2015-128135
 • Belastingverordening marktgelden 2016 2015-128148
 • Belastingverordening OZB 2016 2015-128156
 • Belastingverordening rioolheffing 2016 2015-128160
 • Belastingverordening toeristenbelasting 2016 2015-128166
 • Belastingverordening lijkbezorgingsrechten 2016 2015-128358
 • Besluit maatschappelijke ondersteuning De Marne 2016 2015-128376
 • Nadere regels maatschappelijke ondersteuning 2016 gemeente De Marne 2015-128372
 • Treasurystatuut De Marne 2016 2015-128385
 • Verordening re-integratie Participatiewet BMWE 2016 2015-128455
 • Verordening loonkostensubsidie Participatiewet 2016 2015-128457
 • Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet BMWE 2016 2015-128459
 • Verordening afstemming Participatiewet IOAW IOAZ BMWE 2016 2015-128461
 • Legesverordening 2016 2015-128583
 • Wijziging verordening jeugdhulp 2015-129019

In het gemeenteblad is de volledige tekst of de tekst van de wijziging opgenomen. De verordeningen kunnen ook op het gemeentehuis ingezien worden tijdens de gebruikelijke openingstijden. U kunt vragen naar de heer W.K. de Wind.

 • Soort bekendmaking:verordeningen en reglementen
 • Publicatiedatum:7 januari 2016
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Gemeente: De Marne
   
   
Kaart met een markering op Gemeente De Marne
Terug naar boven