Bekendmaking Bekendgemaakte verordeningen 2016

Vanaf 1 januari 2014 worden  gemeentelijke regelingen (verordeningen) niet meer in een huis-aan-huisblad bekendgemaakt, maar volgens wettelijke verplichting in een digitaal gemeenteblad.

De digitale gemeentebladen zijn te vinden op de website www.overheid.nl. Klikt  u op de link "Gemeenteblad". Op de pagina waar u dan op komt, kunt u onder "Publicatiegegevens" het jaartal en het nummer invullen die bij de desbetreffende verordening horen.

In 2016 zijn de volgende verordeningen digitaal bekendgemaakt:

 • Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening 2016-38187
 • Controleverordening 2016 2016-89311
 • Algemene subsidieverordening De Marne 2017 2016-135360
 • Handhavingsverordening Participatiewet IOAW IOAZ 2016-135384
 • Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht De Marne 2016-135410
 • Klachtenregeling GGD Groningen 2016-183213
 • Algemeen mandaatbesluit ODG 2017 2016-183425
 • Verordening forensenbelasting 2017 2016-183449
 • Verordening liggelden 2017 2016-183698
 • Verordening reinigingsrechten 2017 2016-183739
 • Verordening marktgelden 2017 2016-183747
 • Verordening OZB 2017 2016-183774
 • Verordening rioolheffing 2017 2016-183780
 • Verordening toeristenbelasting 2017 2016-183793
 • Verordening lijkbezorgingsrechten 2017 2016-183831
 • Legesverordening 2017 2016-183866
 • Nadere regels Wmo 2017 2016-188204
 • Besluit maatschappelijke ondersteuning 2017 2016-188215

In het gemeenteblad is de volledige tekst of de tekst van de wijziging opgenomen. De verordeningen kunnen ook op het gemeentehuis ingezien worden tijdens de gebruikelijke openingstijden. U kunt vragen naar de heer W.K. de Wind.

 • Soort bekendmaking:verordeningen en reglementen
 • Publicatiedatum:12 januari 2017
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 9965 Leens
   
   
Kaart met een markering op  9965 Leens Nederland
Terug naar boven