Bekendmaking Bekendgemaakte verordeningen

De Ommelander Courant fungeert als huis-aan-huisblad van de gemeente waarin ook officiële mededelingen en bekendmakingen van de gemeente worden gedaan. Tot 1 januari 2014 vond de bekendmaking van gemeentelijke verordeningen plaats in deze krant. Met ingang van die datum mag dat niet meer in een huis-aan-huisblad, maar moet dat in een digitaal gemeenteblad. De digitale gemeentebladen zijn te vinden op de website www.overheid.nl, doorklikken in de kolom “Direct naar” op gemeenteblad. Op de pagina waar u dan op komt, kunt u onder “Publicatiegegevens” het jaartal en het nummer invullen die bij de desbetreffende verordening horen.

In het afgelopen halfjaar zijn de volgende verordeningen digitaal bekend gemaakt:

 • Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen (2014 / 9712)
 • Uitvoeringsregels grafbedekkingen 2014 (2014 / 9725)
 • Legesverordening 2014 1e wijziging 2014 (2014 / 9729)
 • Besluit individuele voorzieningen 2014.2 (2014 / 20867)
 • Beheersverordening “Kleine kernen” (2014 / 34946)
 • Beheersverordening “Natuur” (2014 / 34951)
 • Verordening starterslening gemeente De Marne (2014 / 35851)

In het gemeenteblad is de volledige tekst opgenomen. De verordeningen kunnen ook op het gemeentehuis ingezien worden tijdens de gebruikelijke openingstijden. U kunt vragen naar de heer W.K. de Wind.

 • Soort bekendmaking:verordeningen en reglementen
 • Publicatiedatum:17 juli 2014
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Gemeente: De Marne
   
   
Kaart met een markering op Gemeente De Marne
Terug naar boven