Bekendmaking Activiteiten tijdens Oud en Nieuw 2012/2013

Het is in de gemeente De Marne gebruikelijk dat op een aantal plaatsen op oudejaarsdag met carbid wordt geschoten en/of een brandstapel wordt georganiseerd. Hiervoor moet echter wel eerst een vergunning worden aangevraagd. Beide activiteiten moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zo moet voor beide aanvragen dit schriftelijk gebeuren aan de afdeling Vrom van de gemeente De Marne.

Het is mogelijk voor activiteiten tijdens de oud- en nieuwviering een aanvraag in te dienen voor subsidie. De voorwaarden waaraan deze subsidieaanvraag moet voldoen zijn:

-          De activiteit moet worden georganiseerd door een rechtspersoon, zoals Dorpsbelangen of een Jeugdsoos;
-          De activiteit heeft een openbaar karakter en is dus voor iedereen in het dorp toegankelijk;
-          De activiteit moet voorzien zijn van een programma en een kostenoverzicht;
-          Een aanvraag om subsidie moet vooraf kenbaar  worden gemaakt aan het college van burgemeester en wethouders;
-          Het college beoordeelt of de aard van de activiteit in aanmerking komt voor subsidie;
-          De definitieve bijdrage wordt achteraf vastgesteld op basis van de werkelijke kosten.

Aanvragen:

Zowel de aanvragen voor carbidschieten en een brandstapel als de aanvraag om subsidie moeten vooraf kenbaar gemaakt worden. Dit betekent dat deze aanvragen uiterlijk op 15 november 2012bijde gemeente binnen moeten zijn.

 • Soort bekendmaking:apv vergunning
 • Publicatiedatum:11 oktober 2012
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Gemeente: De Marne
   
   
Kaart met een markering op Gemeente De Marne
Terug naar boven