Bekendmaking Aanwijzingsbesluit Wet markt en overheid

De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 24 juni 2014 op grond van artikel 25h, vijfde en zesde lid, van de Mededingingswet economische activiteiten aangewezen die plaatsvinden in het algemeen belang. Dat betreffen de volgende activiteiten:
- exploitatie sportaccommodaties;
- verhuur maatschappelijk vastgoed
- exploitatie begraafplaatsen.
De verplichting om een aanwijzingsbesluit te nemen vloeit voort uit de Mededingingswet nadat deze is aangepast door de zg. Wet markt en overheid. De reden tot aanwijzing van activiteiten van algemeen belang is dat het voortbestaan ervan verzekerd moet zijn. Deze activiteiten vinden plaats beneden de kostprijs om ze betaalbaar te houden, zoals bijv. sportactiviteiten, omdat sport belangrijk is voor de volksgezondheid.

Het aanwijzingsbesluit en de toelichting daarop (raadsvoorstel)  ligt met ingang van de dag volgende op deze publicatie gedurende openingstijden ter inzage op het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 te Leens (kamer 1.22). Het besluit en het raadsvoorstel is ook te vinden op de besluitvormingspagina van de website van De Marne (http://besluitvorming.demarne.nl/: raadsvergadering 24 juni 2014).

Tegen het aanwijzingsbesluit kan binnen zes weken na de dag van deze bekendmaking bij de gemeenteraad een gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend.

 • Soort bekendmaking:aanwijzingsbesluit
 • Publicatiedatum:26 juni 2014
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Gemeente: De Marne
   
   
Kaart met een markering op Gemeente De Marne
Terug naar boven