Bekendmaking Aanwijzingsbesluit Mededingingswet

De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 27 oktober 2015 op grond van artikel 25h, vijfde en zesde lid, van de Mededingingswet de exploitatie van gemeentelijke ligplaatsen voor vaartuigen in de gemeente aangewezen als economische activiteit die plaatsvindt in het algemeen belang. Dit aanwijzingsbesluit is genomen naar aanleiding van de verklaring voor recht d.d. 24 augustus 2015 van de Autoriteit Consument & Markt dat artikel 25i van de Mededingingswet is overtreden wegens het niet-doorrekenen van de integrale kosten.
Het aanwijzingsbesluit is genomen omdat het doorrekenen van de integrale kostprijs kan betekenen dat ligplaatsen onrendabel worden en opgeheven moeten worden. Dit schaadt het evenwichtige aanbod van ligplaatsen.

Het aanwijzingsbesluit en de toelichting daarop (raadsvoorstel) ligt met ingang van de dag volgende op deze publicatie gedurende openingstijden ter inzage op het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 te Leens (kamer 1.16). Het besluit en het raadsvoorstel is ook te vinden op de besluitvormingspagina van de website van De Marne (http://besluitvorming.demarne.nl/: raadsvergadering 27 oktober 2015).

Tegen het aanwijzingsbesluit kan binnen zes weken na de dag van deze bekendmaking bij de gemeenteraad een gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend.

 • Soort bekendmaking:verordeningen en reglementen
 • Publicatiedatum:26 november 2015
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Gemeente: De Marne
   
   
Kaart met een markering op Gemeente De Marne
Terug naar boven