Bekendmaking Aanwijzing toezichthouders

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in hun vergadering van 14 januari 2014 hebben besloten het aanwijzingsbesluit toezichthouders, zoals vastgesteld bij besluit van het college van 13 februari 2001 en nadien meermalen gewijzigd, in te trekken. De intrekking houdt verband met de uitbesteding van uitvoerende taken op het terrein van vergunningverlening en handhaving aan de Omgevingsdienst Groningen en met de overgang van brandweertaken naar de Veiligheidsregio Groningen. Het besluit tot intrekking en het laatst geldende aanwijzingsbesluit ligt tijdens openingstijden kosteloos ter inzage op het gemeentehuis (kamer 1-22).

  • Soort bekendmaking:verordeningen en reglementen
  • Publicatiedatum:16 januari 2014
  • Geldig voor:
     

    Object aangeduid door:

     
    • Gemeente: De Marne
     
     
Kaart met een markering op Gemeente De Marne
Terug naar boven