Bekendmaking Aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats nabij Tuins 45 te Leens

Burgemeester en wethouders van de gemeente De Marne hebben de volgende verkeersmaatregel vastgesteld:

- Het aanwijzen van een gehandicaptenparkeerplaats gereserveerd voor een voertuig nabij Tuins 45, 9965 SC te Leens. Dit door het plaatsen van een verkeersbord (model E6 bijlage I van het Reglement Verkeerstekens en Verkeersregels 1990) met daaronder gemonteerd een onderbord met het kenteken van het voertuig van rechthebbende en bijbehorende markering.

Heeft u vragen over bovengenoemde verkeersmaatregel dan kunt u contact opnemen met de afdeling Realisatie en Beheer (tel.: 0595-575500). Bij de receptie van het gemeentehuis in Leens ligt het verkeersbesluit voor iedereen ter inzage.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag volgend op de dag van deze bekendmaking op grond van de Algemene wet bestuursrecht tegen de verkeersmaatregel een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van de gemeente De Marne.

 • Soort bekendmaking:verkeersbesluit
 • Publicatiedatum:11 april 2013
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 45 9965SC
   
   
Kaart met een markering op 45 9965SC Nederland
Terug naar boven