Bekendmaking Aanvragen omgevingsvergunning voor kappen boom sportcomplex aan de Mr. J.S. van Weerdenstraat 18 te Leens

Burgemeester en wethouders van de gemeente De Marne maken bekend, dat de volgende aanvraa­g om een omgevings­vergunning is bin­nen­geko­men voor het:
- kappen van een boom op het sportcomplex aan de Mr. J.S. van Weerdenstraat 18, 9965 RE te Leens (13-9-2013)

De ontvangen aanvragen om omgevingsvergunning worden in een openbare vergadering om advies voorgelegd aan Libau adviesorganisatie voor ruimtelijke kwaliteit te Groningen. Wanneer u hierbij aanwezig wilt zijn, kunt u contact opnemen met het taakveld Vergunning en Handhaving van gemeente De Marne.
Een eventueel bezwaar tegen deze ontvangen aanvragen kan pas gemaakt worden als de vergunningen zijn verleend en gepubliceerd. U kunt wel informatie krijgen over deze aanvragen. • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:19 september 2013
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 18 9965RE Leens
   
   
Kaart met een markering op 18 9965RE Leens Nederland
Terug naar boven