Bekendmaking Aanvraag ontvangen voor oprichten werktuigenberging Henricus van Cappenbergweg 11 Kloosterburen

Burgemeester en wethouders van de gemeente De Marne maken bekend, dat de volgende aanvra­gen om een omgevings­vergunning zijn bin­nen­geko­men voor het:
-  oprichten van een werktuigenberging op het perceel Henricus van Cappenbergweg 11, 9977 RV te Kloosterburen (27-5-2013)

De ontvangen aanvragen om omgevingsvergunning wordt in een openbare vergadering om advies voorgelegd aan Libau adviesorganisatie voor ruimtelijke kwaliteit te Groningen. Wanneer u hierbij aanwezig wilt zijn, kunt u contact opnemen met het taakveld Vergunning en Handhaving van de gemeente De Marne.
Een eventueel bezwaar tegen deze ontvangen aanvragen kan pas gemaakt worden als de vergunningen zijn verleend en gepubliceerd. U kunt wel informatie krijgen over deze aanvragen.

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:30 mei 2013
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 11 9977RV
   
   
Kaart met een markering op 11 9977RV Nederland
Terug naar boven