Bekendmaking Aanvraag omgevingsvergunning wijzigen gevel Oosterlaagte 27 Leens

Burgemeester en wethouders van de gemeente De Marne maken bekend, dat de volgende aanvra­gen om een omgevings­vergunning zijn bin­nen­geko­men voor het:
- wijzigen van de gevel op het perceel Oosterlaagte 27, 9965 SG te Leens (4-5-2012)

De ontvangen aanvragen om omgevingsvergunning worden in een openbare vergadering om advies voorgelegd aan Libau adviesorganisatie voor ruimtelijke kwaliteit te Groningen. Wanneer u hierbij aanwezig wilt zijn, kunt u contact opnemen met het taakveld Vergunning en Handhaving van gemeente De Marne.

Een eventueel bezwaar tegen deze ontvangen aanvragen kan pas gemaakt worden als de vergunningen zijn verleend en gepubliceerd. U kunt wel informatie krijgen over deze aanvragen.

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:10 mei 2012
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 9965SG Leens
   
   
Kaart met een markering op  9965SG Leens Nederland
Terug naar boven