Bekendmaking Aanvraag omgevingsvergunning wijzigen gebruik R. Ritzemastraat 16 te Leens

Burgemeester en wethouders van de gemeente De Marne maken bekend, dat een aanvraa­g om een omgevings­vergunning is bin­nen­geko­men voor het wijzigen van het gebruik van het pand op het perceel R. Ritzemastraat 16, 9965 TD te Leens (12-7-2012).

De ontvangen aanvraag om omgevingsvergunning wordt in een openbare vergadering om advies voorgelegd aan Libau adviesorganisatie voor ruimtelijke kwaliteit te Groningen. Wanneer u hierbij aanwezig wilt zijn, kunt u contact opnemen met het taakveld Vergunning en Handhaving van gemeente De Marne.

Een eventueel bezwaar tegen deze ontvangen aanvraag kan pas gemaakt worden als de vergunningen zijn verleend en gepubliceerd. U kunt wel informatie krijgen over deze aanvraag.

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:19 juli 2012
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • R. Ritzemastraat 16 9965TD Leens
   
   
Kaart met een markering op R. Ritzemastraat 16 9965TD Leens Nederland
Terug naar boven