Bekendmaking Aanvraag omgevingsvergunning voor verlengen van de bestaande ligboxenstal Ommelanderweg 5a te Hornhuizen

Burgemeester en wethouders van de gemeente De Marne maken bekend, dat de volgende aanvra­gen om een omgevings­vergunning zijn bin­nen­geko­men voor het:
-  verlengen van de bestaande ligboxenstal op het perceel Ommelanderweg 5a, 9978 TC te Hornhuizen (11-12-2013)

De ontvangen aanvragen om omgevingsvergunning worden in een openbare vergadering om advies voorgelegd aan Libau adviesorganisatie voor ruimtelijke kwaliteit te Groningen. Wanneer u hierbij aanwezig wilt zijn, kunt u contact opnemen met het taakveld Vergunning en Handhaving van gemeente De Marne.
Een eventueel bezwaar tegen deze ontvangen aanvragen kan pas gemaakt worden als de vergunningen zijn verleend en gepubliceerd. U kunt wel informatie krijgen over deze aanvragen.

 

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:19 december 2013
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 5a 9978TC Hornhuizen
   
   
Kaart met een markering op 5a 9978TC Hornhuizen Nederland
Terug naar boven