Bekendmaking Aanvraag omgevingsvergunning voor verlengen hal en kas, Groene Wierde 3 te Kloosterburen

Burgemeester en wethouders maken bekend, dat de volgende aanvraa­g om een omgevings­vergunning is bin­nen­geko­men voor het:
-  verlengen van een hal en kas, Groene Wierde 3, 9977 PT te Kloosterburen (26-6-2015)

De ontvangen aanvragen om omgevingsvergunning worden in een openbare vergadering om advies voorgelegd aan Libau adviesorganisatie voor ruimtelijke kwaliteit te Groningen. Wanneer u hierbij aanwezig wilt zijn, kunt u contact opnemen met het taakveld Ruimte van gemeente De Marne. Een eventueel bezwaar tegen deze ontvangen aanvragen kan pas gemaakt worden als de vergunningen zijn verleend en gepubliceerd. U kunt wel informatie krijgen over deze aanvragen.

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:2 juli 2015
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Groene Wierde 3 9977PT Kloosterburen
   
   
Kaart met een markering op Groene Wierde 3 9977PT Kloosterburen Nederland
Terug naar boven