Bekendmaking Aanvraag omgevingsvergunning voor verleggen van kabels en leidingen, Grijssloot nabij nr. 9 te Leens

Burgemeester en wethouders maken bekend, dat de volgende aanvra­gen om een omgevings­vergunning is bin­nen­geko­men voor het:
-  verleggen van kabels en leidingen, Grijssloot nabij nr. 9, 9965 TG te Leens (15-4-2016)

De ontvangen aanvragen om omgevingsvergunning worden in een openbare vergadering om advies voorgelegd aan Libau adviesorganisatie voor ruimtelijke kwaliteit te Groningen. Wanneer u hierbij aanwezig wilt zijn, kunt u contact opnemen met het taakveld Ruimte van gemeente De Marne.

Een eventueel bezwaar tegen deze ontvangen aanvragen kan pas gemaakt worden als de vergunningen zijn verleend en gepubliceerd. U kunt wel informatie krijgen over deze aanvragen.

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:21 april 2016
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Grijssloot 9965TG Leens
   
   
Kaart met een markering op Grijssloot 9965TG Leens Nederland
Terug naar boven