Bekendmaking Aanvraag omgevingsvergunning voor verbouwen ligboxenstal Grijssloot 13 te Leens

Burgemeester en wethouders van de gemeente De Marne maken bekend, dat de volgende aanvraa­g om een omgevings­vergunning is bin­nen­geko­men voor het:
-  verbouwen van de ligboxenstal op het perceel Grijssloot 13, 9965 TG te Leens (27-6-2013).

De ontvangen aanvragen om omgevingsvergunning worden in een openbare vergadering om advies voorgelegd aan Libau adviesorganisatie voor ruimtelijke kwaliteit te Groningen. Wanneer u hierbij aanwezig wilt zijn, kunt u contact opnemen met het taakveld Vergunning en Handhaving van de gemeente De Marne.
Een eventueel bezwaar tegen deze ontvangen aanvragen kan pas gemaakt worden als de vergunningen zijn verleend en gepubliceerd. U kunt wel informatie krijgen over deze aanvragen.

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:4 juli 2013
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 13 9965TG
   
   
Kaart met een markering op 13 9965TG Nederland
Terug naar boven