Bekendmaking Aanvraag omgevingsvergunning voor uitbreiden bestaande loodsen Eenrummerweg 9 te Mensingeweer

Burgemeester en wethouders maken bekend, dat de volgende aanvra­gen om een omgevings­vergunning is bin­nen­geko­men voor het:
- uitbreiden van de bestaande loodsen, Eenrummerweg 9, 9961 PC te Mensingeweer (30-11-2015)

De ontvangen aanvragen om omgevingsvergunning worden in een openbare vergadering om advies voorgelegd aan Libau adviesorganisatie voor ruimtelijke kwaliteit te Groningen. Wanneer u hierbij aanwezig wilt zijn, kunt u contact opnemen met het taakveld Ruimte van gemeente De Marne.

Een eventueel bezwaar tegen deze ontvangen aanvragen kan pas gemaakt worden als de vergunningen zijn verleend en gepubliceerd. U kunt wel informatie krijgen over deze aanvragen.

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:3 december 2015
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Eenrummerweg 9 9961PC Mensingeweer
   
   
Kaart met een markering op Eenrummerweg 9 9961PC Mensingeweer Nederland
Terug naar boven