Bekendmaking Aanvraag omgevingsvergunning voor realiseren uitbouw en renoveren van woningen N. Kruizingastraat 10-12 te Kloosterburen

Burgemeester en wethouders van de gemeente De Marne maken bekend, dat de volgende aanvraa­g om een omgevings­vergunning is  bin­nen­geko­men voor het:
- realiseren van een uitbouw en het renoveren van de woningen op de percelen N. Kruizingastraat
10-12, 9977 RR te Kloosterburen (10-10-2013).

De ontvangen aanvragen om omgevingsvergunning worden in een openbare vergadering om advies voorgelegd aan Libau adviesorganisatie voor ruimtelijke kwaliteit te Groningen. Wanneer u hierbij aanwezig wilt zijn, kunt u contact opnemen met het taakveld Vergunning en Handhaving van gemeente De Marne.
Een eventueel bezwaar tegen deze ontvangen aanvragen kan pas gemaakt worden als de vergunningen zijn verleend en gepubliceerd. U kunt wel informatie krijgen over deze aanvragen.

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:17 oktober 2013
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 10 9977 Kloosterburen
   
   
Kaart met een markering op 10 9977 Kloosterburen Nederland
Terug naar boven