Bekendmaking Aanvraag omgevingsvergunning voor plaatsen van kozijnen Hoofdstraat 10 te Kloosterburen

Burgemeester en wethouders van de gemeente De Marne maken bekend, dat de volgende aanvraa­g om een omgevings­vergunning is  bin­nen­geko­men voor het:
- plaatsen van kozijnen, Hoofdstraat 10, 9977 RD te Kloosterburen (26-3-2014)

De ontvangen aanvraag  om een omgevingsvergunning worden in een openbare vergadering om advies voorgelegd aan Libau adviesorganisatie voor ruimtelijke kwaliteit te Groningen. Wanneer u hierbij aanwezig wilt zijn, kunt u contact opnemen met het taakveld Vergunning en Handhaving van gemeente De Marne.
Een eventueel bezwaar tegen deze ontvangen aanvraag  kan pas gemaakt worden als de vergunningen zijn verleend en gepubliceerd. U kunt wel informatie krijgen over deze aanvraag.

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:3 april 2014
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Hoofdstraat 10 9977RD Kloosterburen
   
   
Kaart met een markering op Hoofdstraat 10 9977RD Kloosterburen Nederland
Terug naar boven