Bekendmaking Aanvraag omgevingsvergunning voor plaatsen brug over Mensingeweersterloopdiep in het nieuwe tracé N361, ten westen van Mensingeweer

Burgemeester en wethouders maken bekend, dat de volgende aanvraa­g om een omgevings­vergunning is bin­nen­geko­men voor het:
- plaatsen van een brug over het Mensingeweersterloopdiep in het nieuwe tracé N361, ten westen van Mensingeweer (9-2-2016)

De ontvangen aanvragen om omgevingsvergunning worden in een openbare vergadering om advies voorgelegd aan Libau adviesorganisatie voor ruimtelijke kwaliteit te Groningen. Wanneer u hierbij aanwezig wilt zijn, kunt u contact opnemen met het taakveld Ruimte van gemeente De Marne. Een eventueel bezwaar tegen deze ontvangen aanvragen kan pas gemaakt worden als de vergunningen zijn verleend en gepubliceerd. U kunt wel informatie krijgen over deze aanvragen.

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:18 februari 2016
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 9961 Mensingeweer
   
   
Kaart met een markering op  9961 Mensingeweer Nederland
Terug naar boven