Bekendmaking Aanvraag omgevingsvergunning voor oprichten werktuigenberging H. van Cappenbergweg 35 Kloosterburen

Burgemeester en wethouders van de gemeente De Marne maken bekend, dat de volgende aanvraa­g om een omgevings­vergunning is bin­nen­geko­men voor het:

- oprichten van een werktuigenberging op het perceel H. van Cappenbergweg 35, 9977 RV Kloosterburen (5-3-2012)

De ontvangen aanvraag  wordt  in een openbare vergadering om advies voorgelegd aan Libau adviesorganisatie voor ruimtelijke kwaliteit te Groningen. Wanneer u hierbij aanwezig wilt zijn, kunt u contact opnemen met het taakveld Vergunning en Handhaving van de gemeente De Marne.
Een eventueel bezwaar tegen deze ontvangen aanvraag  kan pas gemaakt worden als de vergunning is verleend en gepubliceerd. U kunt wel informatie krijgen over deze aanvraag.

 

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:15 maart 2012
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 35 9977RV Kloosterburen
   
   
Kaart met een markering op 35 9977RV Kloosterburen Nederland
Terug naar boven