Bekendmaking Aanvraag omgevingsvergunning voor nieuwbouw bewaarplaats Dijkstilsterweg 5 te Leens

Burgemeester en wethouders van de gemeente De Marne maken bekend, dat de volgende aanvraa­g om een omgevings­vergunning is bin­nen­geko­men voor:
- de nieuwbouw van een bewaarplaats op het perceel Dijkstilsterweg 5, 9965 TH te Leens (4-2-2014)

De ontvangen aanvragen om omgevingsvergunning worden in een openbare vergadering om advies voorgelegd aan Libau adviesorganisatie voor ruimtelijke kwaliteit te Groningen. Wanneer u hierbij aanwezig wilt zijn, kunt u contact opnemen met het taakveld Vergunning en Handhaving van de gemeente De Marne.

Een eventueel bezwaar tegen deze ontvangen aanvragen kan pas gemaakt worden als de vergunningen zijn verleend en gepubliceerd. U kunt wel informatie krijgen over deze aanvragen.

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:13 februari 2014
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 5 9965TH Leens
   
   
Kaart met een markering op 5 9965TH Leens Nederland
Terug naar boven