Bekendmaking Aanvraag omgevingsvergunning voor kappen boom Tammenssingel achter nr. 26 Leens

Burgemeester en wethouders van de gemeente De Marne maken bekend, dat de volgende aanvraa­g om een omgevings­vergunning is bin­nen­geko­men voor het:
- . kappen van een boom op het perceel Tammenssingel achter nr. 26, 9965 RX te Leens (7-9-2012)

De ontvangen aanvragen om omgevingsvergunning worden in een openbare vergadering om advies voorgelegd aan Libau adviesorganisatie voor ruimtelijke kwaliteit te Groningen. Wanneer u hierbij aanwezig wilt zijn, kunt u contact opnemen met het taakveld Vergunning en Handhaving van de gemeente De Marne.
Een eventueel bezwaar tegen deze ontvangen aanvragen kan pas gemaakt worden als de vergunningen zijn verleend en gepubliceerd. U kunt wel informatie krijgen over deze aanvragen.

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:13 september 2012
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 9965RX
   
   
Kaart met een markering op  9965RX Nederland
Terug naar boven