Bekendmaking Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van dakopbouw Marneweg 28 te Kruisweg

Burgemeester en wethouders van de gemeente De Marne maken bekend, dat de volgende aanvra­gen om een omgevings­vergunning zijn bin­nen­geko­men voor het:
- realiseren van een dakopbouw, Marneweg 28, 9977 PK te Kruisweg (19-2-2014)

De ontvangen aanvragen om omgevingsvergunning worden in een openbare vergadering om advies voorgelegd aan Libau adviesorganisatie voor ruimtelijke kwaliteit te Groningen. Wanneer u hierbij aanwezig wilt zijn, kunt u contact opnemen met de afd. VROM van de gemeente De Marne.

Een eventueel bezwaar tegen deze  aanvragen kan pas gemaakt worden als de vergunningen zijn verleend en gepubliceerd. U kunt wel informatie krijgen over deze aanvragen.

 

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:27 februari 2014
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Marneweg 28 9977PK Kruisweg
   
   
Kaart met een markering op Marneweg 28 9977PK Kruisweg Nederland
Terug naar boven