Bekendmaking Aanvraag omgevingsvergunning voor herbouwen jongveestal Grijssloot 13 te Leens

Burgemeester en wethouders van de gemeente De Marne maken bekend, dat de volgende aanvra­gen om een omgevings­vergunning zijn bin­nen­geko­men voor het:
-  herbouwen van een jongveestal, Grijssloot 13, 9965 TG te Leens (17-3-2014)

De ontvangen aanvragen om omgevingsvergunning worden in een openbare vergadering om advies voorgelegd aan Libau adviesorganisatie voor ruimtelijke kwaliteit te Groningen. Wanneer u hierbij aanwezig wilt zijn, kunt u contact opnemen met het taakveld Vergunning en Handhaving van de gemeente De Marne.
Een eventueel bezwaar tegen deze ontvangen aanvragen kan pas gemaakt worden als de vergunningen zijn verleend en gepubliceerd. U kunt wel informatie krijgen over deze aanvragen.

 

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:20 maart 2014
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Grijssloot 13 9965TG Leens
   
   
Kaart met een markering op Grijssloot 13 9965TG Leens Nederland
Terug naar boven