Bekendmaking Aanvraag omgevingsvergunning voor dempen sloten, Matthenesserweg 1 Mensingeweer

Burgemeester en wethouders maken bekend, dat de volgende aanvra­gen om een omgevings­vergunning zijn bin­nen­geko­men voor het:

-  dempen van sloten, Matthenesserweg 1, 9961 TD te Mensingeweer (12-1-2016)

De ontvangen aanvragen om omgevingsvergunning worden in een openbare vergadering om advies voorgelegd aan Libau adviesorganisatie voor ruimtelijke kwaliteit te Groningen. Wanneer u hierbij aanwezig wilt zijn, kunt u contact opnemen met het taakveld Ruimte van gemeente De Marne.

Een eventueel bezwaar tegen deze ontvangen aanvragen kan pas gemaakt worden als de vergunningen zijn verleend en gepubliceerd. U kunt wel informatie krijgen over deze aanvragen.

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:14 januari 2016
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Matthenesserweg 1 9961TD Mensingeweer
   
   
Kaart met een markering op Matthenesserweg 1 9961TD Mensingeweer Nederland
Terug naar boven