Bekendmaking Aanvraag omgevingsvergunning voor aanbouwen van werktuigenberging H. van Cappenbergweg 39 Kloosterburen

Burgemeester en wethouders van de gemeente De Marne maken bekend, dat de volgende aanvraa­g om een omgevings­vergunning is bin­nen­geko­men voor het:
-  aanbouwen van een werktuigenberging aan een bestaande werktuigenberging op het perceel H. van Cappenbergweg 39, 9977 RV te Kloosterburen (13-01-2012)

De ontvangen aanvraag om omgevingsvergunning wordt  in een openbare vergadering om advies voorgelegd aan Libau adviesorganisatie voor ruimtelijke kwaliteit te Groningen. Wanneer u hierbij aanwezig wilt zijn, kunt u contact opnemen met het taakveld Vergunning en Handhaving van de gemeente De Marne.

Een eventueel bezwaar tegen deze ontvangen aanvraag  kan pas gemaakt worden als de vergunning is verleend en gepubliceerd. U kunt wel informatie krijgen over deze aanvraag.

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:19 januari 2012
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 39 9977RV
   
   
Kaart met een markering op 39 9977RV Nederland
Terug naar boven