Bekendmaking Aanvraag omgevingsvergunning voor vergroten van restaurant Hunsingokade 3 Zoutkamp

Burgemeester en wethouders van de gemeente De Marne maken bekend, dat de volgende aanvra­gen om een omgevings­vergunning zijn bin­nen­geko­men voor het:
-  vergroten van het restaurant, Hunsingokade 3, 9974 SP te Zoutkamp (10-2-2014)

De ontvangen aanvragen om omgevingsvergunning worden in een openbare vergadering om advies voorgelegd aan Libau adviesorganisatie voor ruimtelijke kwaliteit te Groningen. Wanneer u hierbij aanwezig wilt zijn, kunt u contact opnemen met het taakveld Vergunning en Handhaving van de gemeente De Marne.
Een eventueel bezwaar tegen deze ontvangen aanvragen kan pas gemaakt worden als de vergunningen zijn verleend en gepubliceerd. U kunt wel informatie krijgen over deze aanvragen.

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:20 februari 2014
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Hunsingokade 3 9974SP Zoutkamp
   
   
Kaart met een markering op Hunsingokade 3 9974SP Zoutkamp Nederland
Terug naar boven