Bekendmaking Aanvraag omgevingsvergunning Vlakkeriet 3 Houwerzijl

Burgemeester en wethouders van de gemeente De Marne maken bekend, dat een aanvraa­g om een omgevings­vergunning is bin­nen­geko­men voor het uitbreiden van een bewaarplaats op het perceel Vlakkeriet 3, 9973 TB te Houwerzijl (27-7-2012).

De ontvangen aanvraag om omgevingsvergunning wordt  in een openbare vergadering om advies voorgelegd aan Libau adviesorganisatie voor ruimtelijke kwaliteit te Groningen. Wanneer u hierbij aanwezig wilt zijn, kunt u contact opnemen met het taakveld Vergunning en Handhaving van gemeente De Marne.

Een eventueel bezwaar tegen deze ontvangen aanvraag kan pas gemaakt worden als de vergunningen zijn verleend en gepubliceerd. U kunt wel informatie krijgen over deze aanvraag.

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:2 augustus 2012
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Vlakkeriet 3 9973TB Houwerzijl
   
   
Kaart met een markering op Vlakkeriet 3 9973TB Houwerzijl Nederland
Terug naar boven