Bekendmaking Aanvraag omgevingsvergunning verlenging beslistermijn herinrichten brakwaternatuurgebied Deikum Pieterburen

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente De Marne maken bekend, dat voor de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning de beslistermijn met zes weken is verlengd (art. 3.9 lid 2 Wabo):

- betreft een aanvraag voor het herinrichten van brakwaternatuurgebied Deikum aan de Onderhoudsweg te Pieterburen, ingediend op 20-11-2012 (verlengingsbesluit 7-2-2013)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:14 februari 2013
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 9968
   
   
Kaart met een markering op  9968 Nederland
Terug naar boven