Bekendmaking Aanvraag omgevingsvergunning verlengen bewaarplaats Hornsterweg 2 Eenrum

Aanvraag omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente De Marne maken bekend, dat de volgende aanvra­gen om een omgevings­vergunning zijn bin­nen­geko­men voor het:
- verlengen van de bewaarplaats op het perceel Hornsterweg 2, 9967 TB te Eenrum (26-4-2013)

De ontvangen aanvragen om omgevingsvergunning worden in een openbare vergadering om advies voorgelegd aan Libau adviesorganisatie voor ruimtelijke kwaliteit te Groningen. Wanneer u hierbij aanwezig wilt zijn, kunt u contact opnemen met het taakveld Vergunning en Handhaving van gemeente De Marne.

Een eventueel bezwaar tegen deze ontvangen aanvragen kan pas gemaakt worden als de vergunningen zijn verleend en gepubliceerd. U kunt wel informatie krijgen over deze aanvragen.

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:2 mei 2013
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 2 9967TB
   
   
Kaart met een markering op 2 9967TB Nederland
Terug naar boven