Bekendmaking Aanvraag omgevingsvergunning verhogen bestaande schuur Grijssloot 1 Leens

Burgemeester en wethouders van de gemeente De Marne maken bekend, dat de volgende aanvra­ag om een omgevings­vergunning is bin­nen­geko­men voor het:
- Verhogen van een bestaande schuur op het perceel Grijssloot 1, 9965 TG Leens (15-06-2012)

De ontvangen aanvraag om omgevingsvergunning wordt  in een openbare vergadering om advies voorgelegd aan Libau adviesorganisatie voor ruimtelijke kwaliteit te Groningen. Wanneer u hierbij aanwezig wilt zijn, kunt u contact opnemen met het taakveld Vergunning en Handhaving van de gemeente De Marne.
Een eventueel bezwaar tegen deze ontvangen aanvragen kan pas gemaakt worden als de vergunning is verleend en gepubliceerd. U kunt wel informatie krijgen over deze aanvraag.

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:21 juni 2012
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 1 9965TG Leens
   
   
Kaart met een markering op 1 9965TG Leens Nederland
Terug naar boven