Bekendmaking Aanvraag omgevingsvergunning uitgraven en opzetten van taluds t.b.v. een mestbassin op Molenweg 4 te Eenrum

Burgemeester en wethouders van de gemeente De Marne maken bekend, dat de volgende aanvraa­g om een omgevings­vergunning is  bin­nen­geko­men voor het:
-  uitgraven en opzetten van taluds t.b.v. een mestbassin op het perceel Molenweg 4, 9967 TG te Eenrum (8-10-2013)

De ontvangen aanvragen om omgevingsvergunning worden in een openbare vergadering om advies voorgelegd aan Libau adviesorganisatie voor ruimtelijke kwaliteit te Groningen. Wanneer u hierbij aanwezig wilt zijn, kunt u contact opnemen met het taakveld Vergunning en Handhaving van gemeente De Marne

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:17 oktober 2013
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 4 9967TG Eenrum
   
   
Kaart met een markering op 4 9967TG Eenrum Nederland
Terug naar boven